Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Образци на молби
Годишни доклади и статистика
2015
2016
2017
Конкурси
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Наръчници
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Организационна структура    Организационни звена, служби  
 Организационни звена и служби

1. Съдебен Администратор:
ст. 55 - Партер

2. Служител по сигурността на информацията:
ст. 55 - Партер

3. Административен секретар:
  ст. 55 - Партер

4. Съдебни помощници:
ст. 48 - Партер
 


5. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:

5.1. "Финансова дейност, снабдяване и стопанисване на съдебното имущество, възложено на съда":

5.1.1. Гл. счетоводител:
ст. 65 - Сутерен

5.1.2. Касиер:
ст. 65 - Сутерен

5.1.3. Шофьор:

5.2. "Човешки ресурси";
ст. 55 - Партер

5.3. "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии";

5.3.1. Системен администратор:
ст. 74А - Сутерен

5.3.2. Статистик:     
ст. 74Б - Сутерен

5.4. "Пресслужба и информация":
ст. 48  - Партер


6. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

6.1. "Регистратура":
ст. 74Б - Сутерен

6.2. "Регистратура за класифицирана информация":
ст. 67 - Сутерен

6.3. "Съдебно деловодство", в т. ч.:

6.3.1. "Деловодство на гражданско отделение";
   
ст. 74Б - Сутерен

6.3.2. "Деловодство на наказателно отделение";    
ст. 74Б - Сутерен

6.3.3. "Деловодство на търговско отделение";
ст. 74 - Сутерен

6.4. "Съдебни секретари" в т.ч.:

6.4.1. "Съдебни секретари в гражданско и търговско отделение";
ст. 74Б - Сутерен

6.4.2. "Съдебни секретари в наказателно отделение";    
ст. 74Б - Сутерен

6.5. "Архив", в т. ч. и "Служител по връчване на призовки и съдебни книжа";
ст. 74Б - СутеренСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР