Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Образци на молби
Годишни доклади и статистика
2015
2016
2017
Конкурси
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Наръчници
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Обявления за публична продан    Държавни съдебни изпълнители  
 Обявления за публична продажба на държавните съдебни изпълнители към Съдебен район - София област

ОБЯВЛВНИЯ ЗА ПУБЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

 

ДСИ към Районен съд гр. Ботевград

ДСИ към Районен съд гр. Елин Пелин

ДСИ към Районен съд гр. Етрополе

ДСИ към Районен съд гр. Ихтиман

ДСИ към Районен съд гр. Костинброд

ДСИ към Районен съд гр. Пирдоп

ДСИ към Районен съд гр. Самоков

ДСИ към Районен съд гр. Своге

ДСИ към Районен съд гр. Сливница

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР